bbbbb40
ما به زور نظراتمان را به خوردتان می دهیم،قضاوت با شماست! چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
پنجشنبه ، 16 شهریور 1391 ، 19:28
ما به زور نظراتمان را به خوردتان می دهیم،قضاوت با شماست! چندی پیش در مورد تیزر تبلیغاتی رادیوفردا که اخیرا در لابلای اخبار و گزارش ها پخش می شود و می گوید "ما فقط به شما خبر می دهیم ، قضاوت با شماست " نکاتی گفته شد . اما بد نیست هر از چند گاهی اسناد نقض آشکار این ادعا که مصداق دروغگویی بارز رادیوفردا هم هست را با هم مرور کنیم ! به گزارش رادیودیروز وقتی از رادیوفردا شنیده شد که گفت : " ما فقط به شما خبر می دهیم ، قضاوت با شماست " اولین عکس العملی که به طور ناخود آگاه بروز یافت خنده بود ! چرا که سابقه ی رادیوفردا و روند روزمره ی این رسانه ی آمریکایی کاملا معکوس این است و در تناقض آشکار با واقعیت می باشد . حال که رادیوفردا اصرار می کند که این تصویر را از خود در ذهن مخاطب به جای بگذارد از این به بعد هر از چند گاهی اخبار و گزارش های رادیوفردا که در تناقض آشکار با این ادعای اوست را بد نیست با هم مرور کنیم تا مخاطبین به معنای واقعی " قضاوت " کنند ! به عنوان مثال باید به مواضع اخیر رادیوفردا در قبال اجلاس عدم تعهد ها اشاره نمود . اگر رادیوفردا مدعی اطلاع رسانی عادلانه است و توقع قضاوت منصفانه دارد می بایستی به همه ی دستاورد های این اجلاس اشاره می کرد نه اینکه بدون در نظر گرفتن اهمیت حضور این همه میهمان خارجی و نیز این همه قرارداد اقتصادی و تجاری بین ما و کشور های میهمان و نیز دستاوردهای فرهنگی و سیاسی و ختی فضاسازی روانی و رسانه ای فوق العاده در جهان صرفا روی یک یا دو موضوع کلید می کند و آن هم سخنان بان کی مون در مورد زندانیان سیاسی ! و یا اشتباه یک مترجم در تلویزیون !جالب است که رادیوفردا در مورد اجلاس عدم تعهد ها محور اصلی خبر رسانی خود را روی این موضوع قرار می دهد که این اجلاس به کام اپوزیسیون تمام شده است ! حال قضاوت با شما !اینکه رادیوفردا این نظرات و دیدگاه های خود را با تبلیغات گسترده و در واقع به زور به مخاطبین خود تحمیل می کند که به عنوان مثال نتیجه ی اجلاس عدم تعهد ها در تهران به ضرر نظام و به نفع اپوزیسیون تمام شد دیگر کجا برای قضاوت مخاطبین جایی باقی می ماند ؟!آیا بهتر نیست اینگونه بگوید که : " ما به زور نظراتمان را به خوردتان می دهیم؛خواه قضاوت کنید ، خواه قضاوت نکنید ! "البته در ادامه هم سریال تناقضات ادعاهای رادیوفردا با اعمال و رفتارش که مصداق دروغگویی آشکار و نفاق این رسانه ی آمریکایی است را با هم دنبال می کنیم !3743
0

 
Secured by Siteground Web Hosting