bbbbb40
فرقه رجوی ،مرکز گسترش فساد و فحشا! چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه ، 9 بهمن 1391 ، 15:00
در چندماه گذشته، جداشدگان از گروه تروریستی مجاهدین، مطالب بسیار مهمی را در باره آنچه درون این گروه، به خصوص در سطح رهبری آن می گذرد را افشا نمودند که واکنش های گسترده ای را در پی داشت. در چندماه گذشته، جداشدگان از گروه تروریستی مجاهدین، مطالب بسیار مهمی را در باره آنچه درون این گروه، به خصوص در سطح رهبری آن می گذرد را افشا نمودند که واکنش های گسترده ای را در پی داشت. از یک طرف افشای مسائلی همچون حرمسرای رجوی و عقد هم زمان دهها تن از زنان فرقه توسط وی و تخلیه رحم زنان برای جلوگیری از بارداری آنان، با بهت و حیرت افکار عمومی روبرو شد و از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان فرقه ها، این فجایع را عوارض روابط بسته و ناشی از حاکمیت قوانین فرقه ای که در نهایت به دلخواه یک نفر وضع می شود دانستند و از این بیشتر را نیز پیش بینی می کنند! در مقابل رجوی به میدان آمد و با پاچه ورمالیدگی ذاتی، ادعای اخلاق مداری کرد و با مظلوم نمایی مدعی شد که قصد آن ندارد که از فساد جنسی اعضای خارج شده از باندش سخنی بگوید، در حالی که گفت. با این همه، رجوی، آنچه درون فرقه اش می گذرد و توسط افراد جداشده افشا گردیده است را تأیید کرد و با اظهار رضایت و شادمانی از قول ابراهیم ذاکری گفت که " اگر انقلاب مریم نبود، من نبودم و تا به حال نابود شده بودم " شکی نیست که منشأ فساد تشکیلاتی، ماجرایی است که رجوی تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیکی به راه انداخت که با آن مردان سابقه دار فرقه را پس زده، موقعیت خود را تثبیت و همسرانشان را از آن خود کرد و طبیعی است که چون وی از سقوط تشکیلاتی نجات یافته و موقعیتش درون فرقه تثبیت شده است از آن دفاع نماید و با زبانی وارونه به هرآنچه گفته می شود، مهرتأیید بزند. ورود سرکرده منافقین به عرصه پاسخگویی به مسائل افشاشده از سوی جداشدگان، اگر چه تلاش کرده است که پاسخگوی اتهامات نباشد و با فرافکنی و فرار به جلو، از این بحران عبور کند، نشانگر آن است که بالاترین معضل و موضوع کار فرقه اش را همین مسائل و رتق و فتق همین امور تشکیل می دهد.ضمن آن که قدرت افراد جداشده و منشعب از گروه را در عرصه مصاف و رویارویی با تشکیلات رجوی را آشکار می سازد. برمسائل مبتلا به گروه، بایستی وضعیت نابسامان اعضای ساکن در کمپ لیبرتی را نیز افزود که رهبری گروه آنان را برای ماندن و همراهی نمودن باخویش، مجبور نموده است و سرنوشتی سیاه و رقت انگیز را با گروگان گرفتن آنان در جهت پیشبرد اهدافش رقم زده است. با این وصف می توان گفت که اکنون باندتبهکار رجوی به یک مرکز اشاعه فساد و فحشا و دارلمجانینی از افراد هیستریک و روانی تبدیل شده است که هریک متوجه این استحاله خود می شوند به هر طریق ممکن راهی برای خروج از آن نامناسبات تیره و سیاه می یابند.  4228
0

 
Secured by Siteground Web Hosting