bbbbb40
ماجراهای شیخ ما ! چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر خبری   
يكشنبه ، 16 آبان 1389 ، 23:31
  7
1725

ماجراهای شیخ ما !

شیخ مهدی کروبی از آنجایی که بسیار مردم دار بودندی  معمولا به دیدار خانواده های زندانیان رفتندی  و از آنها دلجویی کردندی. اما نه همه زندانیان . فقط زندانیان خائن به مملکت !  او را با بقیه زندانیان چه کار! با دیدار  آنها که نمی شود ژست سیاسی مخالف نظام گرفت !

بله. از آن روی که شیخ ما را کسی تحویل نگرفتندی همین ملاقات ها را نوشتندی و در سایت او زدندی! اما از آنجایی که شیخ ما در حد اجتهاد! بله خودش گفته ، در حد اجتهاد بودندی اینبار در ملاقات ، یک نکته اخلاقی عرفانی سیاسی اجتماعی فرهنگی هنری ( شاید جنبه هنریش مخفی باشد!) بیان نمودندی ! و آن نکته این است :

پشت سر مرده حرف نزنید!

شیخ ما گفت : اگر راست می گویید که جنبش مرده است پس چرا پشت سر مرده حرف می زنید!

مردم عزیز ایران ما هم از شما می خواهیم ، اینقدر شیخ ما را حرص ندهید! جنبش را که کشتید دیگر چه از جانش می خواهید! چرا پشت  سر مرده اینقدر حرف می زنید! نزنید آقا درست نیست!


Tags
Last Updated on يكشنبه ، 16 آبان 1389 ، 23:39
 
Secured by Siteground Web Hosting