bbbbb40
«من و تو» از دومین معجزه در ایذه رونمایی کرد! چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر خبری   
چهارشنبه ، 13 دی 1396 ، 11:30
به نظر مي‌رسد تاكنون حداقل در شهر ايذه با دو معجزه روبه‌رو بوده ايم؛ اول حضور همه خانواده‌ها در ايذه و افزايش جمعيت شهر از 200 هزار نفر به 80 ميليون نفر و دوم دريا‌دار شدن شهري در شرق خوزستان! 350
2032
«من و تو» از دومین معجزه در ایذه رونمایی کرد!
موج خبرسازي‌هاي تخيلي در مورد شهر ايذه همچنان ادامه دارد و صرف نظر از همه قصه‌هاي مضحكي كه در اين خبرسازي‌ها گفته و موجب انبساط خاطر شد، گاف جديد شبكه من و تو در مورد اين شهر جالب توجه است. مجري شبكه من و تو مي‌گويد كه «ايذه چند ساعتي‌ آزاد شده! و بعد سپاه از طريق دريا نيرو وارد شهر كرده و شهر را پس گرفته است!» و با اين جملات، مجري شبكه من و تو يك سوال بزرگ ايجاد كرد كه مگر ايذه دريا دارد؟! ايذه، شهري در شرق استان خوزستان است.  

در روزهاي گذشته اكانت‌هاي توئيتري مختلف و جديد التأسيس در توئيت‌هايي كاملاً يكسان و كپي شده از هم خبر از حضور خانواده شان در ايذه مي‌دادند و از آزادي شهر مي‌گفتند! به نظر مي‌رسد تاكنون حداقل در شهر ايذه با دو معجزه روبه‌رو بوده ايم؛ اول حضور همه خانواده‌ها در ايذه و افزايش جمعيت شهر از 200 هزار نفر به 80 ميليون نفر و دوم دريا‌دار شدن شهري در شرق خوزستان! ممكن است در روزهاي آينده قصه‌هاي بيشتري هم بشنويم.

 
Secured by Siteground Web Hosting