bbbbb40
خاتمي: حصر کروبي در شرايط کنوني نبايد برداشته شود و به مصلحت کشور است/ نزدیکان خاتمی برای رفع حصر چه برنامه ای دارند؟ چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر خبری   
يكشنبه ، 12 شهریور 1396 ، 12:49
سيد محمد خاتمي در جمعي بيان داشته است که با توجه به شرايط کنوني آقاي کروبي، نبايد حصر او برداشته شود. 196
4168


وی تصریح کرده است: در حصر بودن او الان بيشتر به مصلحت کشور و اصلاحات است. اگر کروبي در شرايط کنوني آزاد شود بساط روحاني و دولت او را جمع مي‌کند و عليه دولت روحاني کار خواهد کرد و کسي هم نمي‌تواند او را آرام کند. در اين شرايط او در حصر بماند بهتر است.

طی هفته های گذشته که نشانه های از برداشته شدن برخی محدودیت ها برای سران فتنه دیده میشد، تعدادی از چهره های اصلاح طلب تلاش کردند که مساله رفع حصر را در چارچوب منافع این جریان سیاسی بازتعریف و مدیریت کنند.

در جریان اصلاحات برخی ادامه رفع حصر را به نفع این جریان می دانند و معتقدند که ماندن موسوی و کروبی در حصر برای ادامه حیات سیاسی اصلاحات یک ضرورت است.

این تعداد از جریات اصلاحات همچنین معتقدند رفع حصر را باید تبدیل به اهرم فشاری علیه دولت و حاکمیت کرد و حتی معتقدند که اگر قرار باشد شورای عالی امنیت ملی درباره رفع حصر محدودیت های را رفع کند، عملا این جریان سیاسی استفاده خاصی  از مساله محصورین نخواهد برد.

البته تعدادی از اصلاح طلبان معروف نیز هستند که معتقدند آزادی سران فتنه برای آنها در میان هوادرانشان یک پیروزی بزرگ محسوب می شود و باید این موضوع را حتی با دادن هزینه سیاسی هم دنبال کرد.

اما نگرانی دیگری که برخی نزدیکان خاتمی مطرح می کنند نیز این است که پافشاری بر آزادی سران فتنه ممکن است که هم اتحاد اصلاح طلبان با دولت را تحت شعاع قرار میدهد و هم خاتمی دچارحواشی سیاسی ناخواسته ای پسارفع حصر می شود که با استراتژی او برای ادامه حیات سیاسی پس از حوادث سال 88 مطابقت ندارد.

ضمن اینکه نزدیکان خاتمی اعتقاد دارند با برداشته شدن رفع حصر از سران فتنه، رهبری اصلاحات دچار چند دستگی مجدد خواهد شد و بر خلاف انتخابات های چند سال اخیر ایجاد اجماع در بدنه اجتماعی اصلاح طلب بسیار سخت می شود. نزدیکان خاتمی رفع حصر سران فتنه را مساوی با خارج شدن کنترل رهبری اصلاحات از دست خاتمی می دانند.

در همین راستا نیز کمیته ای به ریاست مصطفی تاج زاده در میان اصلاح طلبان شکل گرفته تا قضیه رفع حصر را در رسانه ها و افکار عمومی به گونه ای مدیریت کند که در صورت برداشته شدن یا نشدن برخی محدودیت ها از محصورین نهایتا این مساله به نفع جریان اصلاحات تمام شود.

نکته جالب توجه نیز این بوده است که حتی این کمیته بررسی کرده است که در صورت محاکمه سران فتنه نیز چه تدابیری باید در درون جریان اصلاحات اتفاق بیافتد.

با توجه موضوعات گفته شده در جریان نزدیک به خاتمی استراتژی واحدی درباره رفع حصر دیده نمی شود و بیشتر فعلا به استفاده ابزاری از رفع حصر و ایجاد اهرم فشار در مقابل دولت و حاکمیت اتفاق نظر وجود دارد.
Last Updated on دوشنبه ، 13 شهریور 1396 ، 12:22
 
Secured by Siteground Web Hosting