bbbbb40
روایت جالب رهبر معظم انقلاب درباره تلاش عده ای برای مخفی و منحرف کردن مبارزات علیه رژیم ستم شاهی ؛ گفتیم حق با آن طلبه است! چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر خبری   
پنجشنبه ، 3 فروردين 1396 ، 14:03
ما همه گفتیم که خوب شما چرا این حرف را می‌زنی؟ حق با آن طلبه است، آقای خمینی به همه اعلام کرده، به همه‌ کشور، که فردا عید نداریم به مناسبت قضایای قم و تهران . 287
3469
به مناسبت مبارزه، شما چرا رفته‌ای قضیه را لوث کرده‌ای گفته‌ای به مناسبت وفات امام صادق(ع) عید نداریم، این در حقیقت مخفی کردن آن قضیه است.

دومین فروردین 1342 که مصادف با شهادت مأمورین مسلح رژیم با لباس مبدل اجتماع طلاب علوم دینی در مدرسه فیضیه را بر هم زدند و متعاقب آن نیروهای پلیس با سلاح گرم، وحشیانه به مدرسه فیضیه یورش بردند و به کشتار و جرح طلاب پرداختند. همزمان مدرسه دینی طالبیه تبریز نیز مورد هجوم مأمورین دولتی قرار گرفت.

 

 

 

به گزارش رجانیوز مقام معظم رهبری در خاطرات خود که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی ثبت و ضبط شده است  در مورد منحرف کردن مبارزه در ماجرای فیضیه می‌فرمایند: یکی از منبری‌های تهرانی که جزو مبارزین بود... حاج انصاری از آن منبری تهرانی دعوت کرد از ما هم دعوت کرد، که برویم منزلش.

ایشان آمد گفت: یک طلبه‌ آمده به من اعتراض می‌کند ... ماها گفتیم چه اعتراضی؟ گفت: من رفته‌ام دم مدرسه‌ فیضیه، منبر رفته‌ام به مناسبت وفات فلان کسی، گفته‌ام که فردا به مناسبت وفات امام صادق(ع) ما عید نداریم. این آقای کاظمی آمده یقه مرا گرفته که تو چرا گفتی به مناسبت وفات امام صادق(ع) عید نداریم. آقای خمینی گفته به مناسبت قضایای تهران و قم عید نداریم، تو می‌گویی وفات امام صادق(ع) و به این پسره تشری زدم.
ما همه گفتیم که خوب شما چرا این حرف را می‌زنی؟ حق با آن طلبه است، آقای خمینی به همه اعلام کرده، به همه‌ کشور، که فردا عید نداریم به مناسبت قضایای قم و تهران . به مناسبت مبارزه، شما چرا رفته‌ای قضیه را لوث کرده‌ای گفته‌ای به مناسبت وفات امام صادق(ع) عید نداریم، این در حقیقت مخفی کردن آن قضیه است.

 
Secured by Siteground Web Hosting