bbbbb40
مطهری ضاربان خود را نمی‌بخشد؛ اما سران فتنه را شایسته بخشش می‌داند؟ چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر خبری   
چهارشنبه ، 27 آبان 1394 ، 11:37
مطهری چگونه برای بخشش ضاربان خود که اذعان دارد در حمله به او عامل اصلی نبوده اند و حتی آسیب خاصی هم به او وارد نکرده اند، شرط و شروط دارد اما برای بخشش سران فتنه که خسارات سنگین مادی و معنوی به کشور وارد کرده اند، چنین مشتاق است؟ 422
2136
علی مطهری که ماجرای حمله به او در سال گذشته هنوز هم خبرساز است اخیرا برای بخشش ضاربان خود شرط گذاشته که مقایسه همین اقدام او با رویکردش در قبال سران فتنه تامل برانگیز است.
در ماجرای حمله به مطهری در شیراز، در زمستان سال گذشته، آسیب جدی به این نماینده مجلس وارد نشد و احتمالا تنها اتفاق جدی متعاقب این اقدام ناپسند، لغو سخنرانی مطهری بوده است. با این وجود او پس از چند جلسه دادگاه برای بخشش ضاربانی اعلام کرده "به متهمانی که درخواست عفو داشتند گفتم اگر دادگاه پرونده دستوردهندگان این حادثه را به جریان بیندازد آنگاه احتمال گذشت من از شما قوت مى گیرد."

این شرط مطهری در مقایسه با رفتار چند سال اخیر او در قبال سران فتنه تامل برانگیز است. مطهری طرفدار رفع حصر و آزادی سران فتنه حتی بدون عذرخواهی است و این موضع خود را بارها و بارها به انحای مختلف اعلام کرده.

حال سوالی که مطرح می شود این است که چگونه علی مطهری برای بخشش ضاربان خود که اذعان دارد در حمله به او عامل اصلی نبوده اند شرط و شروط دارد اما برای بخشش سران فتنه که خسارات سنگین مادی و معنوی به کشور وارد کرده اند، چنین مشتاق است؟

Last Updated on پنجشنبه ، 28 آبان 1394 ، 12:51
 
Secured by Siteground Web Hosting